CARDIO PROTECT POINT | Legal
7360
page-template-default,page,page-id-7360,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-2.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

LEGAL

PROTECCIÓ DE DADES

www.cardioprotectpoint.com i el grup imposita han adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recollides a través de www.cardioprotectpoint.com són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L. que és alhora responsable del citat fitxer. El fet d’omplir el formulari inclòs a la pàgina web per formar part de la Llista de Correu implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició conforme el previst per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i alguna altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@cardioprotectpoint.com o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l’usuari que exerciti qualsevol dels drets anteriors.

 

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

IMPOSITA SERVEIS, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre d’acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, que esdevindrà efectiva a partir de la data de publicació de dita modificació a’IMPOSITA SERVEIS, S.L. Els canvis que afecten el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats.

 

CESSIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

L’usuari presta el seu consentiment per tal que’IMPOSITA SERVEIS, S.L. pugui fer ús de les seves dades amb la finalitat de remetre-li, des del navegador o per correu ordinari, informacions sobre els nostres cursos i altres dades relacionades amb la nostra activitat que puguin ser del seu interés.