Avís legal i política de privacitat

Informació legal LSSIYCE

Cardio Protect Point és una marca registrada per IMPOSITA SERVEIS S.L.

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), IMPOSITA SERVEIS, S.L. manifesta que el domini www.imposita.cat és propietat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L., amb NIF B43612860 i domicili al carrer Jardí, 13-15, 43870 Amposta (Tarragona).

IMPOSITA SERVEIS, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts en la llei, IMPOSITA SERVEIS, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet d’IMPOSITA SERVEIS, S.L. estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a aquesta, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de IMPOSITA SERVEIS, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes pàgines. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’IMPOSITA SERVEIS, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment explícit d’IMPOSITA SERVEIS, S.L.

Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L., NIF B43612860, i seu social al carrer Jardí, 13-15, 43870 Amposta (Tarragona).

La finalitat d’aquest tractament és la gestió i control del correu electrònic, així com l’agenda de contactes i l’enviament d’informació sobre ofertes i promocions i atendre la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. És necessari que aquestes peticions es realitzin al carrer Jardí, 13-15, 43870 Amposta (Tarragona) o bé enviant un correu electrònic en: imposita@imposita.cat.

A més a més, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Propietat industrial i intel·lectuals

Aquesta web és propietat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles o enllaços que s’estableixin des d’aquesta a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada d’IMPOSITA SERVEIS, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per IMPOSITA SERVEIS, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mig legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d’IMPOSITA SERVEIS, S.L. l’ús que L’USUARI pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit d’IMPOSITA SERVEIS, S.L..

IMPOSITA SERVEIS, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L’usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. IMPOSITA SERVEIS, S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l’usuari transfereix el programari d’aquest lloc web a la seva terminal, no podrà disseccionar per al seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació e compliment d’aquestes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre’ls.